ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی شرکت نفت
کدپستی: ۷۱۷۷۸۱۷۷۴۳
شعبه یک: شیراز،خیابان قصرالدشت، نبش کوچه ۳۸
شماره تماس: ۰۷۱۳۸۲۰۲۰۰۰ شماره فکس : ۰۷۱۳۸۲۱۲۰۰۰
ساعت بازدید: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۲۱ و پنجشنبه ۹ الی ۱۷
ایمیل: info@ftgco.ir